‘The Great Dicatator’


‘The Great Dictator’ filminde Charlie Chaplin’in binlerce asker önünde yaptığı o konuşma:

Özür dilerim. Ben imparator olmak istemiyorum.
Hükmetmek veya işgal etmek istemiyorum.
Herkese yardım etmek istiyorum.Yahudi, katolik, siyah, beyaz.
Hiç kimseden nefret etmiyoruz,|hiç kimseyi aşağılamıyoruz.
Bu dünyada herkese yer var.
Dünyada herkesi doyuracak kadar|zenginlik var.
Biz doğru yoldan çıktık.
İktidar hırsı insan ruhunu|zehirledi,nefret duvarları ördü.
Bizi mutsuzluğa ve insan|kıyımına mahküm etti.
Hızı keşfettik ama|yerimizde sayıyoruz.
Makineleşme bolluk yerine|yokluk getirdi.
Bilgimiz bizi saygısız|ve yobaz yaptı.
Çok düşünüp az hissediyoruz.
Makineden çok insanlığa|ihtiyacımız var.
Beceriden çok iyiliğe|ihtiyaç duyuyoruz.
Aksi takdirde şiddet galip gelecek|ve hayat yok olacak.
Mutsuzluğumuzun sebebi|hırslı kişilerin insanlığın ilerlemesinden korkmasıdır.
Nefret geçer, diktatörler ölür.
Halktan aldıkları iktidar|halka geri döner.
İnsanlar ölür, hürriyet ölmez.
Askerler!|Zorbalara itaat etmeyin.
Onlar sizi eziyor.Düşünce ve hareketlerinizi planlıyor.
Sizi koyun yerine koyuyorlar.
Siz ne makine ne koyunsunuz.|Sizler insansınız.
Kalbinizde insanlara aşk|besliyorsunuz.
Sizde nefret yok.|Sevilmeyen insan kin besler.
Askerler, esirlik için değil,|hürriyet için savaşın.
Güç sizin, halkın elindedir.
Demokrasinin verdiği bu gücü|kullanalım.
Birlik olup, harika bir dünya|yaratalım.
Diktatörler kendi hırsları için|halkı köleleştirir.
Dünyayı kurtaralım.|Milli engelleri yok edelim.
Hırs, kin ve yobazlığı|yürürlükten kaldıralım.
Aklın idare ettiği bir dünya için|savaşalım.
Bilim ve ilerleme herkese|mutluluk getirsin.
Askerler, demokrasi uğruna birlik olalım.